GİZLİLİK POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ
 
Müşteri ,Reve Turizm’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ( ‘’KVKK’’) anlamında veri sorumlusu sıfatını taşımakta olduğunu,1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,05.10.2017 tarihli Seyahat Acenteleri Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm , seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca işbu Satış Sözleşmesi süresince ve sonrasında,İşbu Satış Sözleşmesinde belirtilen hizmetlerin Reve Turizm tarafından eksiksiz,zamanında ve uygun şekilde ifa edilebilmesi için,Müşteri’nin özellikle Müşteri’nin adı,soyadı,kimlik ve pasaport bilgileri , sağlık bilgilerine dair özel nitelikli kişisel verileri,banka hesap bilgileri,varlık bilgileri,istihdam bilgileri,vize için istenilen evraklardaki diğer kişisel bilgileri,yurtiçi ve yurtdışına seyahat için mevzuatın ve/veya vize alınması için tur yapılacak ülkenin ilgili resmi makamlarının gerektirdiği sair tüm diğer yolcu ve seyahat bilgileri dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere KVKK’da ve/veya KVKK’ya dayanarak çıkartılacak mevzuatta tanımlandığı şekilde özel nitelikli olanlar dahil kişisel verilerini ( buradan itibaren ‘’ Kişisel Veriler’’) işlediğini ve işlemeye devam edeceğini bildiğini, her ne zaman ,şekil ve yöntem ile sağlanmış olursa olsun Reve Turizm’e doğrudan ve/veya dolaylı olarak sağladığı veya Reve Turizm’in başka bir yolla edinebileceği her türlü Kişisel Verisinin Reve Turizm tarafından KVKK’da tanımlanan ve fakat bununla sınırlı olmayacak şekilde işlenmesine ve bu Kişisel Verilerin Reve Turizm ‘in doğrudan/dolaylı iştirakleri ve ortalıkları ile ,tüm internet ve elektronik platformlar dahil hizmetlerin sunabilmesi için paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı, meslek kuruluşları ve sigorta şirketleri,konsolosluklar ,elçilikler, aracı kurumlar , vize şirketleri,yurt dışı ve yurt içi seyahat acentaları, hizmet sağlayıcıları, otel,konaklama,kongre, festival, sempozyum ve organizasyon firmaları ile sair turizm,organizasyon ve planlama kurumları ile ; Reve Turizm’in sözleşme imzaladığı diğer ortakları ve üçüncü kişiler ile ilgili paylaşılmasına ; konu hakkında tereddüde yer beyan ve taahhüt eder. Müşteri ,Kişisel Verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin Reve Turizm tarafından işlenmesine ,elde edilmesine,kayıt altına alınmasına ,Fest tarafından uygun görülen ve mevzuata uygun süre boyunca saklanmasına ,depolanmasına ,kullanılmasına ,muhafaza edilmesine , değiştirilmesine ,yeniden düzenlenmesine , açıklanmasına ,elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ,bu verilere ulaşılmasına ,devrine ,bunların 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, 05.10.2017 tarihli Seyahat Acentaları Yönetmeliği, Yönetmelik ve ilgili sair turizm, seyahat acenteleri ve turlara dair mevzuat uyarınca üçüncü kişilere açıklanamasına ,yurtiçive yurtdışına transfer edilmesine,aktarılmasına,uluslararası olarak veri bankalarına ve diğer her türlü transferine muvafakat ettiğini kabul,beyan ve taahhüt eder. Müşteri ‘nin KVKK’da belirtilen hakları saklıdır.